You are here

Lifecycle Care

Lifecycle Care is een systematische, consistente, geavanceerde en professionele onderhoudsbenadering die ondersteund wordt door de allerbeste tools en processen.

De hoogste levenscycluswaarden worden behaald door de productiviteit te maximaliseren en de kosten door stilstandtijd te minimaliseren. Wij denken niet dat het genoeg is om alleen uw kranen in bedrijf te houden. Wij moeten u ook helpen om gedurende iedere bedrijfscyclus de hoogste productiviteit te halen. Wij willen graag meetbare verbeteringen leveren op het gebied van veiligheid en productiviteit, die gerapporteerd en beoordeeld kunnen worden en u een hoog rendement opleveren.

Onze kraanexperts gebruiken een evaluatie met een systematische risico- en aanbevelingsmethode en een adviserend plannings- en beoordelingsproces om continue verbetering op het gebied van veiligheid en productiviteit te stimuleren.

Inspecties en preventief onderhoud identficeren risico's en verbeteringskansen en ondersteunen naleving van regulgeving en normen.

Correctief onderhoud en reparaties adresseren veiligheids- en productiviteitsproblemen en maken maximaal gebruik van verbeteringskansen.

Adviesservices helpen bij de besluitvorming en leggen kritieke problemen bloot, met behulp van geavanceerde technologie en getrainde specialisten als de kraan en de componenten uitgebreider bekeken moeten worden.

Moderniseringsservices verlengen de economische levensduur van apparatuur en zorgen voor hogere capaciteit, snelheid, bedrijfs- of belastingscontrole.

Nieuwe apparatuur om nieuwe of vervangende apparatuur te leveren.