You are here

Portaalkranen en kranen voor opslagterreinen

Apparatuur voor portaalkranen - ontworpen voor de lange termijn

Alle Konecranes-portaalkranen zijn ontworpen op basis van de beste functies van onze oorspronkelijke portaalkranen die in de jaren '70 werden gebouwd. Met een sterke basis en bewezen geschiedenis, hebben wij ongeveer 40 jaar lang langwerkende portaalkranen gebouwd.

Flexibele opslag

Ons ontwerp van de rechte-baankraan is optimaal voor toekomstige uitbreiding van rolbanen of opslagruimtes. Met een rechte-baansysteem hebt u het optimale ontwerp voor verkeersstroom voor vrachtwagens en maximale opslagruimte.

Als de rechte-baankranen niet in uw ruimte passen kan een draaiende portaalkraan worden gebruikt. Opslag is beschikbaar voor zowel binnen als buiten de rail. Kranen in de stijl van een giek zijn ideaal wanneer een vrachtwagen snel moet worden gelost. Deze kranen zijn ontworpen voor faciliteiten met beperkte opslagruimte.

Lagere bedrijfskosten

Konecranes-portaalkranen combineren het lossen, transporteren en afdekken van materiaal in één efficiënte handeling. De combinatie van deze activiteiten vermindert het aantal benodigde eenheden, evenals onderhouds- en personeelvereisten. Dit verlaagt de bedrijfskosten aanzienlijk in vergelijking met terreinen die apparatuur met rubber banden gebruiken. Onze portaalkranen zijn gebouwd met energiebesparende motoren en besturingselementen en zijn voor een lange, betrouwbare werking ontwikkeld.

Voordelen opslagruimte

Portaalkranen nemen minder terreinruimte in vergeleken met apparatuur met rubber banden. Ook maken zij verticale opslag tot circa 23 meter mogelijk en verhogen zij de kubieke opslagcapaciteit van een opslagterrein.