You are here

Nieuwe apparatuur in een bestaande omgeving

Constellation Energy, New York, VS

Constellation Energy moest de manier verbeteren waarop afgewerkte kernbrandstof in droge opslagvaten werd verwerkt. Het bestaande gebouw was niet ontworpen voor het ondersteunen van de ladingen van de nieuwe kraan, dus moest er een oplossing worden gevonden.

Het technische team van Konecranes dat aan dit project werd toegewezen, werkte nauw samen met de klant en het personeel om verschillende ontwerpen te bekijken en de ingewikkelde technische uitdagingen aan te pakken die met dit project samenhingen. Het team leverde ook gedetailleerde verslagen om te controleren en valideren dat alle projecteisen gehaald konden worden.

Als gevolg van deze gedetailleerde analyse ontwikkelde Konecranes een speciaal ontwerp voor de nieuwe kraan die geen extra belasting voor het bestaande gebouw vormde.

Het nieuwe systeem gebruikte een telescooparm op een rolbrug die de spanningen van de kraanladingen overbracht naar een locatie buiten het gebouw.

Innovatie op het gebied van ontwerp en efficiciëntie

Het innovatieve systeem met de telescooparm op een rolbrug zorgde ervoor dat de kraan de belangrijke lasten van 125 ton kon heffen die binnen het gebouw nodig waren, zonder uitgebreide en kostbare structurele analyses en verbouwingen.

De door Konecranes geleverde 125 tons kraan, bestand tegen enkelvoudige storingen, is waarschijnlijk de technologisch meest innovatieve kraan in zijn soort die ooit voor de nucleaire industrie is gebouwd. Dit unieke kraansysteem wordt nu door onze klant gebruikt voor het veilig, efficiënt en betrouwbaar verwerken van droge nucleaire opslagvaten.