You are here

Kranen voor windenergie

In gebieden met krachtige, stevige wind, op land of in zee, worden windturbines gebruikt. Bijna alle moderne turbines die tegenwoordig worden gemaakt, gebruiken een bovenwinds ontwerp met drie bladen. De bladen draaien door de wind en de bladen drijven weer een as aan. De as is met een generator verbonden die elektriciteit produceert.

Er worden elektrische kettingtakels gebruikt om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de windmolenapparatuur en om reserveonderdelen te hijsen. De takel kan door een giekkraan binnen de gondel van de turbine worden gemonteerd. Door de takel voor service te gebruiken kan het onderhoudspersoneel de turbine-onderdelen veilig voor reparatie optillen en laten zakken via de molennaaf, in plaats van de gondel te betreden via de klep of langs de toren.

Werkplaatskranen kunnen in het productieproces van windmolens worden gebruikt. Deze kranen omvatten console-wandkranen, brugkranen, giekkranen en handmatige takels.