You are here

Gegevens, machines en mensen verbinden om LIFECYCLE CARE IN REALTIME te leveren

Lifecycle Care is onze geavanceerde en systematische onderhoudsbenadering, die ondersteund wordt door de allerbeste tools en processen. Om Lifecycle Care in realtime te leveren, gebruiken we industrieel internet om gegevens, machines en mensen te verbinden. Wij brengen gebruiks- en onderhoudsgegevens samen en combineren dit met onze kennis en ervaring. Dit levert inzichten waarmee onze klanten hun onderhoudswerkzaamheden en -activiteiten kunnen optimaliseren.

VERBINDING MAKEN

Onze mobiele inspecteurs en monteurs voeren op locatie inspectie- en onderhoudsgegevens in volgens de risico- en aanbevelingsmethode en met behulp van onze eigen software MAINMAN. Zij hebben toegang tot onderhoudsgeschiedenis, apparaatgebruik en bedrijfsinformatie en kunnen zoeken naar reserveonderdelen en handleidingen. 

TRUCONNECT® Remote Monitoring gebruikt sensoren om gebruiksgegevens te verzamelen — bedrijfstijd, opstarten van motor, bedrijfscycli en remconditie. Alarmen zijn berichten per sms of e-mail over gebeurtenissen zoals overbelasting van takels, noodstoppen en te hoge temperaturen.

TRUCONNECT Remote Support levert 24 uur per dag toegang tot een internationaal netwerk van kraanexperts en -specialisten. Het levert probleemoplossing om ongeplande stilstandtijd te verminderen.

INZICHT KRIJGEN

Klanten hebben toegang tot ons klantportaal yourKONECRANES.com. Gebruiksgegevens, onderhoudsgegevens en details over bedrijfsmiddelen worden weergegeven. Dit geeft een transparant beeld van gebeurtenissen en activiteiten gedurende een willekeurig geselecteerde periode. Voor een groep apparaten of een individueel apparaat kunnen verzamelde gegevens snel worden weergegeven, geanalyseerd en gedeeld. Inzichten kunnen ook worden verkregen door afwijkingen, patronen en trends te observeren. Hierdoor kunnen gebruikers op feiten gebaseerde beslissingen nemen.

Afwijkingen kunnen worden weergegeven als storingen, zoals overbelasting. Deze gebeurtenissen worden als abnormaal beschouwd en moeten onmiddellijk worden aangepakt zodra zij zich voordoen. Weten wanneer een overbelasting optreedt, is de eerste stap voor het achterhalen van de oorzaak.

Patronen helpen relaties tussen variabelen te ontdekken. Waarschuwingen voor overbelasting of noodstoppen of overmatig opstarten kunnen bijvoorbeeld aangeven dat de operator meer training nodig heeft die is gericht op het verminderen van stilstand door menselijke fouten en het risico van veiligheidsincidenten. Terugkerende oververhitting van een motor kan aangeven dat vervanging van apparatuur of het proces nodig is.

Onderzoek naar trends kan prioriteit geven aan de juiste maatregelen en investeringen. Het analyseren van gegevens over een bepaalde periode ondersteunt de ontwikkeling van voorspelbaar onderhoud.

OPTIMALISEREN

Onze adviserende benadering kan u helpen in uw besluitvorming. Wij nemen de tijd om onze bevindingen te delen, aanbevelingen te geven en te bespreken hoe elke actie verschillende aspecten van uw werkzaamheden en onderhoud kan optimaliseren.

  • naleving van regelgeving
  • verslaglegging
  • onderhoudsplanning en prioriteiten stellen
  • levering van reserveonderdelen
  • gebruik van apparatuur
  • training van operators
  • planning en rechtvaardiging van kapitaaluitgaven